Sztuczna inteligencja przeanalizowała problem pornografii. Dane są zaskakujące.

Naukowcy wykorzystali algorytmy sztucznej inteligencji do przeanalizowana 74 zbiorów danych w celu ustalenia kluczowych czynników ryzyka uzależnienia od pornografii.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Psychopathology and Clinical Science i analizuje dane z 16 krajów (głównie zachodnich) na próbie 112 000 uczestników. Dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji oszacowano, że konsumpcja pornografii jest powszechna. W ciągu minionych 20 lat porno oglądało od 70 do 94% dorosłych oraz od 42 do 98% nastolatków. Nawet 38% dorosłych oraz 14% nastolatków może mieć problem z problematycznym użytkowaniem pornografii (PPU).

PPU zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę w 11. rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób jako kompulsywne zaburzenia zachowania seksualnego.

„PPU wydaje się tak samo powszechne, jak inne dobrze znane problemy zdrowia psychicznego (np. depresja), ale w przeszłości poświęcano mu znacznie mniej uwagi naukowej. Na przykład, mimo że mamy pewne dowody empiryczne na temat czynników ryzyka i czynników ochronnych związanych z PPU, nasza wiedza jest dość ograniczona”

Beáta Bőthe, adiunkt psychologii na Uniwersytecie w Montrealu

Główne wnioski z badania wskazują na to, że na uzależnienie od pornografii są szczególnie narażone osoby:

  • częściej konsumujące z porno,
  • posiadające problem ze stresem i stanami lękowymi,
  • czujące moralną niezgodność przy konsumpcji pornografii,
  • odczuwające wstyd z powodu swojej seksualności,
  • cierpiące z powodu depresji.

Wyniki badania wskazują również, że mężczyźni są bardziej narażeni na PPU, niż kobiety. W przyszłości badacze chcą poszerzyć zakres badań i uwzględnić grupy mniej reprezentowane, zwłaszcza z krajów rozwijających się.