obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Powstrzymajmy narkotyk pornografii!

Powszechny dostęp do treści pornograficznych. Konsekwencje oglądania pornografii są niszczycielskie i dalekosiężne, co potwierdzają niezliczone badania. Dotyczy to w szczególności dzieci i młodzieży.

fakty na temat olbrzymiej skali zjawiska uzależnienia dzieci i młodzieży od pornografii są porażające

Z większością (58,5 proc.) populacji dzieci i młodzieży rodzice nigdy nie przeprowadzili żadnej rozmowy na temat oglądania pornografii w internecie i ewentualnych konsekwencji kontaktu z takimi materiałami.

Pierwszy kontakt z pornografią dzieci mają w wieku średnio 11 lat.

Badania zrealizowane na grupie 4827 uczniów polskich szkół wskazało, że co piąte ankietowane dziecko miało mniej niż 10 lat w momencie, kiedy po raz pierwszy zetknęło się z treściami o charakterze pornograficznym.

Źródło: Lange R., Błażej M., Konopczyński F., Ładna A., Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania, NASK-PIB, Warszawa 2022

21,5% dzieci w wieku 12 i 14 lat deklaruje, że ogląda pornografię codziennie.

Co najmniej raz w tygodniu pornografie ogląda kolejne 24,5% nastolatków w tym wieku 12-14 lat. Tylko co czwarte dziecko uważa, że z pornografią ma do czynienia raz w roku lub rzadziej.

Źródło: Lange R., Błażej M., Konopczyński F., Ładna A., Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania, NASK-PIB, Warszawa 2022

73% dzieci uważa, że łatwo jest znaleźć w internecie treści o charakterze pornograficznym.

12-latkowie deklarują większą łatwość w znalezieniu tego typu treści niż 16-latkowie, co może być związane z wcześniejszym dostępem dzieci do technologii oraz internetu.

Źródło: Lange R., Błażej M., Konopczyński F., Ładna A., Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania, NASK-PIB, Warszawa 2022

Według 32,8% nastolatków, za ich pierwszy przypadkowy
kontakt z treściami pornograficznymi odpowiadał mechanizm powiązania stron.

Tylko 16,5% nastolatków świadomie, na własną rękę szukało filmów lub zdjęć pornograficznych w internecie.

Źródło: Lange R., Błażej M., Konopczyński F., Ładna A., Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania, NASK-PIB, Warszawa 2022

Co piąty 12-latek utrzymuje, że otrzymuje żądania lub propozycje przesłania własnych nagich lub półnagich zdjęć innym osobom.

Wśród 16-latków ten odsetek wynosi 41,5%. Treści tego typu tworzy i wysyła do innych 23,5% nastolatków w tym wieku.

Źródło: Lange R., Błażej M., Konopczyński F., Ładna A., Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania, NASK-PIB, Warszawa 2022

pornografia jak narkotyk

Od pornografii można się uzależnić!

Badania nie pozostawiają złudzeń. Pornografia to nie tylko wątpliwa moralnie rozrywka, to swoisty narkotyk, od którego można się uzależnić. Nadmierna konsumpcja pornografii wywołuje podobne mechanizmy neurobiologiczne jak przy substancjach narkotycznych. Uzależnienie od pornografii wiąże się z czynnościowymi i morfologicznymi nieprawidłowościami w mózgu użytkownika.

Dostarczając sobie bodźców płynących z pornografii człowiek prowadzi do powstawania dysfunkcji receptorów dopaminowych. W celu uzyskania nagrody (dopaminy) mózg osoby uzależnionej potrzebuje coraz bardziej ekstremalnych zachowań i treści, co prowadzi do patologicznych zachowań u osób uzależnionych od pornografii.

Światowa Organizacja Zdrowia od 1 stycznia 2022 roku umieściła w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) nową jednostkę chorobową – kompulsywne zachowania seksualne.

Montag Ch., Reuter M., Internet Addiction: Neuroscientific Approaches and Therapeutical Implications Including Smartphone Addiction (Studies in Neuroscience, Psychology and Behavioral Economics), „Springer International Publishing Switzerland”, 2017.

pornografia niszczy ciało i umysł

Najpoważniejsze zagrożenia:

Dowiedz się więcej o szkodliwym wpływie pornografii na dzieci i młodzież

Pornografia szkodzi na trzech poziomach

poznaj całą prawdę o pornografii

Badania naukowe – cała prawda o porno

Wokół tematu pornografii krąży wiele mitów i nieporozumień. Szkodliwość pornografii wykazywana jest regularnie w kolejnych badaniach naukowych o których jednak media nie informują opinii publicznej.

W tym miejscu gromadzimy te publikacje tak, by każdy mógł samodzielnie wyrobić sobie opinię w oparciu o najnowsze badania z zakresu neurologii, mechanizmów uzależnień, relacji w związkach, zdrowia psychicznego i innych.

poznaj całą prawdę o pornografii

Szybkie fakty o pornografii

Według Międzynarodowego Biura Pracy, spośród około 24,9 miliona ofiar handlu ludźmi na całym świecie, około 4,8 miliona - około 19% - jest ofiarami handlu ludźmi w celach seksualnych, a ponad 1 na 5 ofiar handlu ludźmi w celach seksualnych - około 21% - to dzieci.

International Labour Organization. (2017). Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage. Geneva: Dostęp (16.11.2023): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgrepo

Według raportu z 2020 r. około jedna na pięć dziewcząt i jeden na dziesięciu chłopców w wieku 13-17 lat zgłasza udostępnianie własnych nagich zdjęć. Zdjęcia te prawnie uznawane są za "pornografię dziecięcą".

Thorn. (2020). Thorn research: Understanding sexually explicit images, self-produced by children. Dostęp (16.11.2023): https://www.thorn.org/blog/thorn-research-understanding-sexually-explicit-images-self-produced-by-children/

W ankiecie przeprowadzonej wśród polskich studentów, odnotowali oni zmiany w preferowanych przez siebie treściach pornograficznych. 61% przyznała, że sięga po pornografię prezentującą stosunek osób o odmiennej orientacji seksualnej niż własna. 32% z nich zgłosiło potrzebę obcowania coraz brutalniejszymi treściami pornograficznymi, które zawierają przemoc.

Dwulit, A.D., Rzymski, P.(2019). Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Dostęp (16.11.2023):     https://doi.org/10.1177%2F1363460716675141

Co czwarty polski użytkownik internetu, w wieku od 7 do 12 lat, korzysta z pornografii internetowej przynajmniej raz w miesiącu.

Lewczuk, K., Wójcik, A., Gola, M. (2019). Increase in the prevalence of online pornography use–objective data analysis from the period between 2004 and 2016 in Poland, „PsyArXiv Dostęp (16.11.2023):      https://doi.org/10.31234/osf.io/tmn4r

Artykuły

Spring, 2016 - Austin, Texas, USA - Austin Central Street in downtown
Teksas skutecznie ograniczył dostęp małoletnich do pornografii. Jak to osiągnięto?
Young romantic couple is kissing and enjoying the company of each other at home
Porno zabija miłość
AdobeStock_387227029_Editorial_Use_Only
Magazyny porno i gwałciciele. Co ich łączy?
Stressed young Asian businesswoman working overtime at the office
Uzależnienie od pornografii utrudnia walkę ze stresem
Man beating up his wife illustrating domestic violence
Pornografia wychowuje dzieci na przemocowców i ich ofiary
porn addiction
Pornografia – narkotyk XXI wieku
woman sitting on bed in room with light from window (abuse conce
Jak miliard ludzi zobaczyło filmy ze scenami gwałtu? Historia GirlsDoPorn
AdobeStock_630563857
Jak pornografia niszczy samoocenę młodych dziewcząt?
AdobeStock_198616476
Brutalne porno wchodzi do mainstreamu
Concept of human trafficking
Oglądasz porno? Wspierasz handel ludźmi!