Szybkie fakty

Według Międzynarodowego Biura Pracy, spośród około 24,9 miliona ofiar handlu ludźmi na całym świecie, około 4,8 miliona - około 19% - jest ofiarami handlu ludźmi w celach seksualnych, a ponad 1 na 5 ofiar handlu ludźmi w celach seksualnych - około 21% - to dzieci.

International Labour Organization. (2017). Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage. Geneva: Dostęp (16.11.2023): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgrepo

Według raportu z 2020 r. około jedna na pięć dziewcząt i jeden na dziesięciu chłopców w wieku 13-17 lat zgłasza udostępnianie własnych nagich zdjęć. Zdjęcia te prawnie uznawane są za "pornografię dziecięcą".

Thorn. (2020). Thorn research: Understanding sexually explicit images, self-produced by children. Dostęp (16.11.2023): https://www.thorn.org/blog/thorn-research-understanding-sexually-explicit-images-self-produced-by-children/

W ankiecie przeprowadzonej wśród polskich studentów, odnotowali oni zmiany w preferowanych przez siebie treściach pornograficznych. 61% przyznała, że sięga po pornografię prezentującą stosunek osób o odmiennej orientacji seksualnej niż własna. 32% z nich zgłosiło potrzebę obcowania coraz brutalniejszymi treściami pornograficznymi, które zawierają przemoc.

Dwulit, A.D., Rzymski, P.(2019). Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Dostęp (16.11.2023):     https://doi.org/10.1177%2F1363460716675141

Co czwarty polski użytkownik internetu, w wieku od 7 do 12 lat, korzysta z pornografii internetowej przynajmniej raz w miesiącu.

Lewczuk, K., Wójcik, A., Gola, M. (2019). Increase in the prevalence of online pornography use–objective data analysis from the period between 2004 and 2016 in Poland, „PsyArXiv Dostęp (16.11.2023):      https://doi.org/10.31234/osf.io/tmn4r

Materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci (znane również jako pornografia dziecięca) są bardziej rozpowszechnione niż kiedykolwiek wcześniej i rosną w alarmującym tempie.

Keller, M. H., & Dance, G. J. X. (2019). The internet is overrun with images of child sexual abuse. What went wrong?. New York Times. Dostęp (16.11.2023): https://www.nytimes.com/interactive/2019/09/28/us/child-sex-abuse.html

Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało, że 44% mężczyzn w wieku 11-16 lat, którzy korzystali z pornografii, zgłosiło, że pornografia online dała im pomysły na rodzaj seksu, którego chcieli spróbować.

Martellozzo, E., Monaghan, A., Adler, J.R., Davidson, J., Leyva, R., & Horvath, M.A.H. (2016). 'I wasn’t sure it was normal to watch it'. A quantitative and qualitative examination of the impact of online pornography on the values, attitudes, beliefs and behaviours of children and young people. London: Middlesex University. NSPCC. Dostęp (16.11.2023): https://learning.nspcc.org.uk/media/1187/mdx-nspcc-occ-pornography-report.pdf

W badaniu z 2020 r. 75% rodziców uważało, że ich dziecko nigdy nie zetknęło się z pornografią. W rzeczywistości jednak 53% dzieci tych rodziców zgłosiło, że widziało pornografię.

British Board of Film Classification. (2020). Young people, pornography & age-verification. BBFC. Dostęp (16.11.2023): https://www.bbfc.co.uk/about-classification/research

Niemal 1 na 5 aktywnych seksualnie 16 i 17-latków przyznał, że poprosił lub został poproszony o odwzorowanie czynności znanych z filmów pornograficznych do swoich doświadczeń seksualnych.

British Board of Film Classification. (2020). Young people, pornography & age-verification. BBFC. Dostęp (16.11.2023): https://www.bbfc.co.uk/about-classification/research

W jednej z ankiet przeprowadzonych wśród nieletnich ofiar handlu ludźmi, 63% z nich stwierdziło, że były reklamowane lub sprzedawane online.

Bouché, V. (2015). A report on the use of technology to recruit, groom and sell domestic minor sex trafficking victims. Thorn. Dostęp (16.11.2023): https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2015/02/Survivor_Survey_r5.pdf

Według ogólnokrajowego badania przeprowadzonego wśród amerykańskich nastolatków, 84,4% mężczyzn w wieku od 14 do 18 lat i 57% kobiet w wieku od 14 do 18 lat oglądało pornografię.

Wright, P. J., Paul, B., & Herbenick, D. (2021). Preliminary insights from a U.S. probability sample on adolescents’ pornography exposure, media psychology, and sexual aggression. J.Health Commun., 26(1), 39-46. Dostęp (16.11.2023):  https://doi.org/10.1080/10810730.2021.1887980
Według badania przeprowadzonego w 2018 r. wśród ofiar "pornografii dziecięcej", osoby, które przeżyły, zgłosiły, że obrazy ich wykorzystywania powodowały inne problemy niż samo wykorzystywanie seksualne. Był to między innymi niepokój związany z byciem rozpoznanym na zdjęciach.

Gewirtz-Meydan, A., Walsh, W., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2018). The complex experience of child pornography survivors. Child abuse & neglect, 80, 238–248. Dostęp (16.11.2023):  https://doi.org/10.1080/10810730.2021.1887980

Handel usługami seksualnymi to komercyjne czynności seksualne, do których dochodzi z użyciem siły, oszustwa lub przymusu, lub w które zaangażowana jest osoba poniżej 18 roku życia.

Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000, Pub. L. No. 106–386, Section 102(a), 114 Stat. 1464. Dostęp (16.11.2023):  https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-106hr3244enr/pdf/BILLS-106hr3244enr.pdf

Według jednego z raportów na temat handlu seksualnego nieletnimi w gospodarstwach domowych, osoby, które przeżyły, wskazują, że czasami były "reklamowane" na stronach pornograficznych.

Bouché, V. (2015). A report on the use of technology to recruit, groom and sell domestic minor sex trafficking victims. Thorn. Dostęp (16.11.2023): https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2015/02/Survivor_Survey_r5.pdf

Internet Watch Foundation poinformowało, że w 2020 r. około 44% wszystkich materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci zgłoszonych do IWF obejmowało materiały utworzone samodzielnie przez dzieci. To wzrost o 16% w porównaniu z 2019 r., kiedy to tylko jedna trzecia zgłoszeń dotyczyła samodzielnie wykonanych filmów i zdjęć.

Internet Watch Foundation. (2021). The annual report 2020: Self-generated child sexual abuse. Dostęp (16.11.2023): https://annualreport2020.iwf.org.uk/trends/internation

Badania wskazują, że młodzi ludzie często czują się zmuszeni do naśladowania pornografii podczas uprawiania seksu.

Rothman, E. F., Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., & Baughman, A. (2015). "Without Porn … I Wouldn't Know Half the Things I Know Now": A Qualitative Study of Pornography Use Among a Sample of Urban, Low-Income, Black and Hispanic Youth. Journal of sex research, 52(7), 736–746. Dostęp (16.11.2023):  https://doi.org/10.1080/00224499.2014.960908

1 na 3 nieletnich nastolatków zgłasza, że widziała nieświadomie udostępniane nagie zdjęcia innych nieletnich - co jest prawnie uznawane za "pornografię dziecięcą".

Thorn. (2020). Thorn research: Understanding sexually explicit images, self-produced by children. Dostęp (16.11.2023): https://www.thorn.org/blog/thorn-research-understanding-sexually-explicit-images-self-produced-by-children/

Według badań przeprowadzonych wśród młodych ludzi w Wielkiej Brytanii, większość z nich ma styczność z pornografią już w wieku 13 lat.

 

British Board of Film Classification. (2020). Young people, pornography & age-verification. BBFC. Dostęp (16.11.2023): https://www.bbfc.co.uk/about-classification/research

Średni wiek nieletnich ofiar handlu ludźmi, które zostały zmuszone do produkcji filmów porno, wynosił 12,8 lat.

Bouché, V. (2018). Survivor insights: The role of technology in domestic minor sex trafficking. Thorn. Dostęp (16.11.2023):  https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2019/12/Thorn_Survivor_Insights_09

Badanie z 2018 r. wykazało, że około 1 na 3 młodych Australijczyków zgłosiło, że w ciągu ostatniego roku swojego życia było wielokrotnie narażone na brutalne przedstawienia seksu w pornografii.

Davis, A. C., Carrotte, E. R., Hellard, M. E., & Lim, M. S. C. (2018). What behaviors do young heterosexual Australians see in pornography? A cross-sectional study. 55(3), 310-319. Dostęp (16.11.2023):  https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1417350

44,6% nieletnich ofiar handlu ludźmi doświadczyło wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie przed wejściem do branży usług seksualnych.

Fedina, L., Williamson, C., & Perdue, T. (2019). Risk Factors for Domestic Child Sex Trafficking in the United States. Journal of Interpersonal Violence, 34(13), 2653–2673. Dostęp (16.11.2023):   https://doi.org/10.1177/0886260516662306

Raporty pokazują, że osoby wykorzystujące seksualnie dzieci często pokazują swoim ofiarom pornografię, aby je uwodzić lub normalizować wykorzystywanie seksualne.

International Centre for Missing and Exploited Children. (2017). Online grooming of children for sexual purposes: Model legislation & global review. ( No. 1). Dostęp (16.11.2023):   https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2017/09/Online-Grooming-of-Children_FINAL_9-18-17.pdf

 

Lanning, K. V. (2010). Child molesters: A behavioral analysis for professionals investigating the sexual exploitation of children. (No. 5). National Center for Missing & Exploited Children. Dostęp (16.11.2023):   https://www.missingkids.org/content/dam/missingkid

Według raportu z 2016 roku, ponad połowa chłopców w wieku od 11 do 16 lat (53%) i ponad jedna trzecia dziewcząt w wieku od 11 do 16 lat (39%) uważa, że pornografia realistycznie przedstawia seks.

Martellozzo, E., Monaghan, A., Adler, J.R., Davidson, J., Leyva, R., & Horvath, M.A.H. (2016). 'I wasn’t sure it was normal to watch it'. A quantitative and qualitative examination of the impact of online pornography on the values, attitudes, beliefs and behaviours of children and young people. London: Middlesex University. NSPCC. Dostęp (16.11.2023):  https://learning.nspcc.org.uk/media/1187/mdx-nspcc-occ-pornography-report.pdf

Badacze odkryli, że przedstawienia związków z udziałem pasierba, pasierbicy, macochy, ojczyma czy przybranego rodzeństwa w tytułach filmów porno były w rzeczywistości mniej powszechne niż przedstawienia związków między osobami spokrewnionymi ze sobą, a większość tytułów o tematyce kazirodztwa opisywała aktywność seksualną między członkami najbliższej rodziny.

Vera-Gray, F., McGlynn, C., Kureshi, I., & Butterby, K. (2021). Sexual violence as a sexual script in mainstream online pornography. The British Journal of Criminology, Dostęp (16.11.2023):   https://doi.org/10.1093/bjc/azab035

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodych dorosłych pokazują, że 1 na 4 osoby (24,5%) wymieniła pornografię jako najbardziej pomocne źródło w nauce seksu.

Rothman, E. F., Beckmeyer, J. J., Herbenick, D., Fu, T. C., Dodge, B., & Fortenberry, J. D. (2021). The Prevalence of Using Pornography for Information About How to Have Sex: Findings from a Nationally Representative Survey of U.S. Adolescents and Young Adults. Archives of sexual behavior, 50(2), 629–646. Dostęp (16.11.2023):   https://doi.org/10.1007/s10508-020-01877-7

Pornografia jest trzecią najczęstszą formą handlu ludźmi, według przypadków zgłoszonych do National Human Trafficking Hotline.

Polaris. (2020). 2019 data report: The U.S. national human trafficking hotline. Dostęp (16.11.2023):    https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/Polaris-2019-US-National-Human-Trafficking-Hotline-Data-Report.pdf

Według ogólnokrajowego badania przeprowadzonego wśród amerykańskich nastolatków, 84,4% mężczyzn w wieku od 14 do 18 lat i 57% kobiet w wieku od 14 do 18 lat oglądało pornografię.

Wright, P. J., Paul, B., & Herbenick, D. (2021). Preliminary insights from a U.S. probability sample on adolescents’ pornography exposure, media psychology, and sexual aggression. J.Health Commun., 26(1), 39-46. doi:10.1080/10810730.2021.1887980

Według analizy ponad 130 000 filmów pornograficznych, słowo "nastolatek" (teen) jest najczęściej używanym słowem w ich tytułach.

Vera-Gray, F., McGlynn, C., Kureshi, I., & Butterby, K. (2021). Sexual violence as a sexual script in mainstream online pornography. The British Journal of Criminology, Dostęp (16.11.2023):    https://doi.org/10.1093/bjc/azab035

Według badań analizujących treści w Internecie, co najmniej 1 na 3, a nawet 9 na 10 filmów porno przedstawia przemoc seksualną lub agresję.

Fritz, N., Malic, V., Paul, B., & Zhou, Y. (2020). A descriptive analysis of the types, targets, and relative frequency of aggression in mainstream pornography. Archives of Sexual Behavior, 49(8), 3041-3053. Dostęp (16.11.2023):    https://doi.org/10.1007/s10508-020-01773-0

Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: a content analysis update. Violence against women, 16(10), 1065–1085. Dostęp (16.11.2023):     https://doi.org/10.1177/1077801210382866

Pomimo obietnicy poprawy życia seksualnego konsumentów, badania pokazują, że korzystanie z pornografii wiąże się ze zmniejszoną satysfakcją seksualną.

Szymanski, D. M., & Stewart-Richardson, D. N. (2014). Psychological, Relational, and Sexual Correlates of Pornography Use on Young Adult Heterosexual Men in Romantic Relationships. The Journal of Men’s Studies, 22(1), 64–82. Dostęp (16.11.2023):    https://doi.org/10.3149/jms.2201.64

Istnieje coraz więcej badań pokazujących, że uzależnienie od pornografii jest bardzo realne

Love, T., Laier, C., Brand, M., Hatch, L., & Hajela, R. (2015). Neuroscience of Internet Pornography Addiction: A Review and Update. Behavioral sciences (Basel, Switzerland), 5(3), 388–433. Dostęp (16.11.2023):     https://doi.org/10.3390/bs5030388

Gola, M., Wordecha, M., Sescousse, G., Lew-Starowicz, M., Kossowski, B., Wypych, M., Makeig, S., Potenza, M. N., & Marchewka, A. (2017). Can Pornography be Addictive? An fMRI Study of Men Seeking Treatment for Problematic Pornography Use. Neuropsychopharmacology: Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 42(10), 2021–2031. Dostęp (16.11.2023):     https://doi.org/10.1038/npp.2017.78

Badania wykazują niezwykłe podobieństwa neurologiczne między uzależnieniem od substancji a kompulsywną konsumpcją pornografii.

Love, T., Laier, C., Brand, M., Hatch, L., & Hajela, R. (2015). Neuroscience of Internet Pornography Addiction: A Review and Update. Behavioral sciences (Basel, Switzerland), 5(3), 388–433. Dostęp (16.11.2023):    https://doi.org/10.3390/bs5030388

Handel usługami seksualnymi to komercyjne czynności seksualne, do których dochodzi z użyciem siły, oszustwa lub przymusu, lub w które zaangażowana jest osoba poniżej 18 roku życia.

Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000, Pub. L. No. 106–386, Section 102(a), 114 Stat. 1464. Dostęp (16.11.2023):  https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-106hr3244enr/pdf/BILLS-106hr3244enr.pdf

Snagowski, J., Wegmann, E., Pekal, J., Laier, C., & Brand, M. (2015). Implicit associations in cybersex addiction: Adaption of an Implicit Association Test with pornographic pictures. Addictive behaviors, 49, 7–12. Dostęp (16.11.2023):    https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.05.009

Badania pokazują, że osoby, które często korzystają z pornografii, częściej popierają przemoc seksualną.

Wright, P. J., & Tokunaga, R. S. (2016). Men's Objectifying Media Consumption, Objectification of Women, and Attitudes Supportive of Violence Against Women. Archives of sexual behavior, 45(4), 955–964. Dostęp (16.11.2023):    https://doi.org/10.1007/s10508-015-0644-8

Seabrook, R. C., Ward, L. M., & Giaccardi, S. (2019). Less than human? Media use, objectification of women, and men’s acceptance of sexual aggression. Psychology of Violence, 9(5), 536–545. Dostęp (16.11.2023):    Dostęp (16.11.2023):    https://doi.org/10.1037/vio0000198