Tomasz Rożek: Pornografia niszczy życie

Tomasz Rożek / fot. Adrian Tync

Znany polski dziennikarz naukowy, twórca kanału „Nauka. To lubię” poświecił jeden ze swoich materiałów problematyce pornografii.

Już na wstępie autor wskazuje, że wśród technologii cyfrowych ułatwiających życie czają się również zagrożenia. Jednym z nich jest powszechny dostęp do pornografii, z której korzystają również dzieci. Tomasz Rożek wskazuje na badania dotyczące skali problemu oraz tragicznych konsekwencji treści porno.

Powołując się na badania NASK, wskazuje on na trzy główne powody, dla których dzieci sięgają po tego typu „rozrywkę”. Są to:

  1. Ciekawość.
  2. Presja ze strony otoczenia.
  3. Nuda.

Pornografia negatywnie wpływa na mózg oraz na zachowania młodych ludzi. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z materiału video poniżej.