Korzystanie z pornografii negatywnie wpływa na pożycie seksualne człowieka

Wzrost popularyzacji pornografii oraz jego powszechna dostępność stwarza kolejne problemy, z którymi muszą się borykać nowoczesne społeczeństwa. Coraz głośniej na całym świecie rozmawia się o zagrożeniach płynących ze strony filmów erotycznych, do których w dobie powszechnego szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanej technologii w postaci smartfonów dostęp mają także dzieci. Szereg badań naukowych potwierdza negatywny wpływ pornografii na umysł młodych ludzi. Jednym z powszechniejszych zaburzeń związanych z oglądaniem tego typu treści są dysfunkcje seksualne oraz paradoksalnie mniejsza satysfakcja ze stosunku płciowego w dorosłym życiu, co przyczynia się do problemów z nawiązywaniem relacji oraz utrzymywaniem satysfakcji z małżeństwa.

 

Warto zdawać sobie sprawę ze skali zagrożenia w naszym kraju. Z badań przeprowadzonych w 2017 roku wynika, że oglądanie treści pornograficznych wśród polskich dzieci jest powszechne. Aż 43% wszystkich dzieci i nastolatków w wieku 11-18 lat miało kontakt z pornografią. Aż 50% nastolatków w grupie 17-18 lat korzysta z pornografii co najmniej raz w tygodniu.[1]

Zadwoma kliknięciami myszy (lub dotknięciami ekranu smartfona) nawet dzieci są w stanie wejść na strony z treściami pornograficznymi. Obecne rozwiązania prawne w żaden sposób nie zabezpieczają umysłów dzieci i nastolatków przed tego typu treściami. Na ten moment jedyne co może w pewnym stopniu uchronić najmłodszych przed negatywnym wpływem pornografii na ich rozwój, jest odpowiedzialne wychowanie. Jednak i rodzicom często brakuje wiedzy na temat tego, jak w praktyce  treści pornograficzne sieją spustoszenie w umyśle zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Fałszywe wrażenia i „motyle porno”

W latach 50-tych XX wieku Nikolaas Tinbergen (późniejszy laureat nagrody Nobla ) stworzyli kartonowe makiety samic motyla. Makiety te odwzorowywały umaszczenie ze skrzydeł samic, które najbardziej przykuwały uwagę osobników drugiej płci. Samce mając do wyboru sfałszowane makiety oraz prawdziwe samice wybierały do
kopulacji kartonowe substytuty. Podobieństwo „motylego porno” do ludzkiego przemysłu pornograficznego jest uderzające. Podobnie jak motyle, również ludzie konsumujący treści pornograficzne zaspokajają się jedynie substytutem zdrowej relacji seksualnej z drugim człowiekiem, co ma bezpośredni wpływ na ludzki umysł.

Należy pamiętać, że branża porno przedstawia seks w sposób wypaczony, niemający nic wspólnego ani ze zdrowymi relacjami damsko-męskimi, ani z prawdziwym stosunkiem płciowym i jego romantycznością. Kilkudziesięciominutowy film jest starannie przygotowywany przez zespół ludzi, którzy prowadzą zdjęcia przez kilka dni. Oświetlenie, montaż, grafika komputerowa, ścieżka dźwiękowa makijaż, operacje plastyczne – to wszystko sprawia, że treści pornograficzne są zwykłym oszustwem, które przez młodych ludzi może być postrzegane za normę. 

Wdorosłym życiu często przeradza się to w zawód w postaci niezadowolenia z seksu ze względu na niespełnienie nierealnych i wypaczonych przez pornografię oczekiwań. Młodzież często próbuje przenosić wirtualną rzeczywistość świata porno do swoich relacji z partnerem, co negatywnie oddziaływa nie tylko na pożycie seksualne między kobietami a mężczyznami, ale również na ich związki.[2] Co gorsze, w pogoni za wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości znanej z filmów pornograficznych młodzi ludzie (zwłaszcza mężczyźni) podążają w stronę agresywnych i poniżających zachowań seksualnych.[3]

Uznani eksperci ds. relacji John i Julie Gottman w swym „Otwartym liście na temat Pornografii” wskazali wprost:

„Pornografia może być właśnie takim nadnormalnym bodźcem. W przypadku korzystania z materiałów pornograficznych może się okazać, że do uzyskania reakcji wywołanej bodźcem nadnormalnym może być potrzebny znacznie większy poziom normalnego bodźca. Natomiast zwykłe poziomy bodźca nie są już interesujące. W ten sposób normalny seks staje się znacznie mniej interesujący dla użytkowników porno. Dane potwierdzają ten wniosek. W rzeczywistości korzystanie z pornografii przez jednego z partnerów powoduje, że para uprawia znacznie mniej seksu i ostatecznie zmniejsza satysfakcję ze związku”.[4]

Przy tak częstej konsumpcji treści o charakterze erotycznym, rośnie zagrożenie utraty pożądania w stosunku do drugiego człowieka.  Okazuje się, że jeśli odbiorca uzależnił swoje podniecenie seksualne od pornografii, to seks z prawdziwym partnerem może zostać odnotowany jako „niespełniający oczekiwań”.[5] Wiążę się to z mniejszym uwalnianiem dopaminy, która odpowiada za odczuwanie spełnienia i zadowolenia. Ostatecznie mózg odnotowuje, że seks jest mniej atrakcyjny niż konsumpcja pornografii. Plaga uzależnień

Liczba osób korzystających z pornografii w Polsce systematycznie wzrasta. W wielu przypadkach kończy się to uzależnieniem od tego typu treści. Aż 12,2% polskich studentów diagnozuje siebie jako osoby uzależnione od pornografii.[6]

Proces uzależniania się od pornografii trwa latami, im szybciej rozpoczęto ten proces, tym większe szkody w życiu człowieka. Osoby, które pierwszy kontakt z pornografią miały w wieku 12 lat, w późniejszym życiu częściej potrzebowały dłuższej stymulacji seksualnej w celu uzyskania orgazmu oraz charakteryzowały się niższym poziomem satysfakcji ze swojego związku. Ponadto osoby te częściej miały problem z zaniedbywaniem swoich podstawowych potrzeb, takich jak sen czy jedzenie. W grupie tej zaobserwowano również wyższe ryzyko postrzegania się jako osobę uzależnioną od pornografii, nawet 7-krotnie u mężczyzn oraz 4-krotnie u kobiet.[7]

Problemy z prawidłowym funkcjonowaniem seksualnym

Konsumpcja pornografii rzutuje również na inne aspekty życia seksualnego człowieka. W jednym z realizowanych w Polsce badań porównano cechy funkcjonowania seksualnego 72 mężczyzn mających problem z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi oraz grupę 208 mężczyzn kontrolnych. Jak się okazało, mężczyźni z pierwszej grupy odczuwali spadek nastroju w związku z podejmowanymi zachowaniami seksualnymi, a nawet odczuwali większy poziom lęku z nimi związany.[8]

Im wcześniej rozpoczyna się konsumpcja treści pornograficznych przez dzieci i młodzież, tym częściej występuje problem niskiego zadowolenia z normalnych zachowań seksualnych, co sprawia, że młodzi ludzie wybierają pornografię zamiast normalnego pożycia seksualnego opartego o związek.[9]

Duży wpływ na dysfunkcje seksualne ma również częstotliwość konsumpcji pornografii. Wśród 14% osób, które oglądają pornografię rzadziej niż raz w miesiącu, zauważono problemy z erekcją oraz przedwczesny lub opóźniony wytrysk. Wśród osób, które korzystają z porno częściej niż raz w tygodniu, ten problem dotyka aż 25,1% mężczyzn.[10]

Problem nieuświadomiony społecznie

Choć powstała olbrzymia ilość rzetelnych badań i opracowań (które pobieżnie zostały powyżej przedstawione w aspekcie wpływu na pożycie seksualne człowieka) na temat negatywnego wpływu pornografii na życie człowieka, to problem ten wciąż jest bagatelizowany. Pornografia nie jest nieszkodliwą rozrywką, a za ograniczeniem do niej dostępu dla nieletnich nie przemawia tylko kwestia kulturowo-etyczna. To sprawa zdrowia oraz satysfakcjonującego życia młodych ludzi, którzy w chwili obecnej mają nieograniczony dostęp do terabajtów
obscenicznych treści zatruwających ich umysły.

Pornografia niszczy intymność oraz pożycie seksualne człowieka, które jest niezwykle istotnym elementem budującym szczęście w związku małżeńskim. W trosce o indywidualne zdrowie każdego człowieka oraz więzy społeczne należy podjąć wszelkie środki zmierzające do zmiany obecnego stanu prawnego, oraz zakończenia społecznej akceptacji dla powszechnej dostępności pornografii w przestrzeni internetowej.

 

Piotr Zduńczyk
Specjalista ds. kampanii społecznych Instytutu Ordo Iuris

 

[1] Wójcik, S., Zagrożenia dzieci i młodzieży związane z używaniem internetu, https://fdds.pl/_Resources/Persistent/5/0/f/b/50fb9f270832968ed3621ce21d0ce42eaf1031fd/Dzieci%20się%20liczą%202022%20-%20Internet.pdf (Dostęp: 10.11.2023) za Makaruk, K., Włodarczyk, J., Michalski, P. „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią. Raport z badań”, 2017.

[2] Rothman, E. F., Kaczmarsky C., Burke N., Jansen, E., & Baughman, A. ’Without Porn … I Wouldn’t Know Half the Things I Know Now’: A Qualitative Study of Pornography Use Among a Sample of Urban, Low-Income, Black and Hispanic Youth. Journal of sex research, v. 52(7), 736–746. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224499.2014.960908 (Dostęp: 10.11.2023)

[3] Ezzell, M. B., Johnson, J. A., Bridges, A. J., & Sun, C. F. I (dis)like it like that: Gender, pornography, and liking sex. Journal of Sex & Marital Therapy, v. 46(5), 460-473. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2020.1758860 (Dostęp: 10.11.2023)

[4] J Gottman, https://www.gottman.com/blog/an-open-letter-on-porn/ (Dostęp: 10.11.2023)

[5] Park B.Y., Wilson G., Berger J., Christman M., Reina B., Bishop F., Klam W.P., Doan A.P., Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, Behavioral Sciences, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5039517/ (Dostęp: 10.11.2023)

[6] Dwulit A.D., Rzymski P., Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study, International Journal of Environmental Research and Public Health, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6571756/ (Dostęp: 10.11.2023)

[7] Tamże.

[8] Kowalewska E., Kraus S.W., Lew-Starowicz M., Gustavsson K., Gola M., Which Dimensions of Human Sexuality Are Related to Compulsive Sexual Behavior Disorder (CSBD)? Study Using a Multidimensional Sexuality Questionnaire on a Sample of Polish Males, The Journal of Sexual Medicine, v. 16(8), 1264-1273. https://academic.oup.com/jsm/article-abstract/16/8/1264/6980581 (Dostęp: 10.11.2023)

[9] Park B.Y., Wilson G., Berger J., Christman M., Reina B., Bishop F., Klam W.P., Doan A.P., Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, Behavioral Sciences, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5039517/ (Dostęp: 10.11.2023)

[10] Pizzol D., Bertoldo A., Foresta C., Adolescents and web porn: a new era of sexuality, International Journal of Adolescent Medicine and Health, v. 28(2), 169-173. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijamh-2015-0003/html (Dostęp: 10.11.2023)