Porno zabija miłość: Korelacja pomiędzy samotnością a konsumpcją pornografii

Pornografia często jest wykorzystywana przez młodych ludzi jako środek zaradczy na samotność oraz złe samopoczucie. Szybki zastrzyk dopaminy związany z konsumpcją pornografii poprawia na chwile nastrój. Później jednak samopoczucie powraca do rzeczywistości, a jak wskazują badania, nawet ulega pogorszeniu.

Człowiek jako istota społeczna potrzebuje relacji z drugim człowiekiem, również relacji romantycznej. Zaspokojenie pragnienia miłości nie jest jednak proste, zwłaszcza w wieku nastoletnim. Osoby samotne poszukują najczęściej pocieszenia, sposobu alternatywnego zaspokojenia potrzeb związanych z miłością. W takich sytuacjach ludzie szukają oparcia wśród przyjaciół i rodziny, aktywizują się w zorganizowane formy życia społecznego czy poszukują angażujących zainteresowań i hobby. Niestety coraz częściej młodzi ludzie sięgają także po substytut relacji w postaci pornografii. Z badań NASK wynika, że aż 23.9% nastolatków ogląda pornografię każdego dnia.[1] To właśnie najmłodsi są najbardziej narażeni na negatywne konsekwencje uzależnienia od pornografii, w tym poprzez pogorszenie umiejętności do tworzenia relacji międzyludzkich Dr Bogdan Stelmach, seksuolog, uważa, że „oglądanie przez dzieci pornografii uderza w zdolność budowania relacji z drugim człowiekiem. Można powiedzieć, że te dzieci są programowane na samotność. To może mieć przełożenie na ich całe dorosłe życie.”

Co mówią badania?

Konsumpcja pornografii popycha człowieka w jeszcze większe zamknięcie na świat i odwodzi od życia towarzyskiego. Pornografia izoluje do tego stopnia, że niektóre osoby rezygnują z szukania nowych znajomości, luzują kontakty z przyjaciółmi i porzucają ambitniejsze zainteresowania i hobby.[2] Ponadto, wiele badań wskazuje, że konsumpcja pornografii prowadzi do stanów lękowych[3] oraz pogarsza samoocenę[4], co skutkuje tylko większymi problemami z nawiązaniem relacji międzyludzkich.

Co więcej, jedno z amerykańskich badań na próbie 1247 uczestników wprost dowodzi związku między użytkowaniem pornografii a samotnością. Wniosek badaczy był następujący: „Wyniki wykazały, że związek między samotnością a oglądaniem pornografii był pozytywny i znaczący. Ci, którzy oglądali pornografię, częściej doświadczali samotności, a ci, którzy doświadczali samotności, częściej oglądali pornografię. Odkrycia te są spójne z badaniami łączącymi używanie pornografii z negatywnym wpływem”. [5]

Porno zabija miłość

Negatywny wpływ pornografii na relacje wciąż jest przedmiotem badań naukowców z różnych zakątków świata. Ucieczka od samotności w świat porno to samozamykająca się pułapka. Młody człowiek poszukując alternatywy, może uzależnić się od obelżywych treści emocjonalnie oraz fizycznie. Osoby takie wstydzą się swoich zachowań, dlatego w obawie przed negatywnymi komentarzami świata zewnętrznego zaszywają się w emocjonalnych kryjówkach, w których utrwalają swoje nawyki. To tylko pogłębia ich problemy z samotnością.

Na koniec należy także wyraźnie powiedzieć, że porno zabija miłość. Doznanie związane z oglądaniem pornografii dostarcza nam jedynie dopaminy. To krótkotrwałe i ulotne poczucie spełnienia i zadowolenia, które rywalizuje w umyśle z prawdziwymi i realnymi osobami, rywalizuje z miłością. Tymczasem pornografia przedstawia ludzi jako przedmioty, których przeznaczenie jest jedno – przyjemność seksualna. Taka dehumanizacja wykrzywia rolę kobiety i mężczyzny oraz relację między nimi. Miłość nie jest prostą transakcją seksualną obliczoną na krótkotrwałą przyjemność. Miłość to dawanie siebie drugiej osobie, zabieganie o nią i wspólne planowanie swego życia. Pornografia nam tylko to utrudnia.


[1] Lange R., Błażej M., Konopczyński F., Ładna A., Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania, NASK, https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/5077,Raport-Nastolatki-wobec-pornografii-cyfrowej.html (dostęp 29.12.2023)

[2] Park B. Y., Wilson G., Berger J., Christman M., Rein, B., Bishop  F., Klam W. P., Doan A. P. Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports. Behavioral sciences (Basel, Switzerland), 6(3), 17. https://doi.org/10.3390/bs6030017 (dostęp 29.12.2023)

[3] Wordecha M., Wilk M., Kowalewska E., Skorko M., Łapiński A., Gol, M. „Pornograficzne upijanie się” jako kluczowa cecha mężczyzn poszukujących leczenia kompulsywnych zachowań seksualnych: jakościowa i ilościowa 10-tygodniowa ocena pamiętnika. Dziennik uzależnień behawioralnych, 7 (2), 433–444. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.33 (dostęp 29.12.2023)

[4] Koletić G. Longitudinal associations between the use of sexually explicit material and adolescents’ attitudes and behaviors: A narrative review of studies. Journal of adolescence, 57, 119–133. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.04.006 (dostęp 29.12.2023)

[5] Butler M., Pereyra S., Draper, T., Leonhardt, N.,  Skinner, K. Pornography Use and Loneliness: A Bidirectional Recursive Model and Pilot Investigation, Journal of Sex & Marital Therapy, 44:2, 127-137, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28448246/ (dostęp 28.12.2023)