Dopóki Porno nas nie rozłączy? Podłużne badanie korzystania z pornografii oraz rozwodu

Perry, Schleifer

2018, The Journal of Sex Research

  • Prawdopodobieństwo rozwodu u Amerykanów oglądających pornografię jest dwukrotnie wyższe.
  • Oglądanie pornografii osłabia więzy małżeńskiej w przypadku kobiet bardziej, niż u mężczyzn.