Tag relacje

Dopóki Porno nas nie rozłączy? Podłużne badanie korzystania z pornografii oraz rozwodu

Perry, Schleifer

2018, The Journal of Sex Research

 • Prawdopodobieństwo rozwodu u Amerykanów oglądających pornografię jest dwukrotnie wyższe.
 • Oglądanie pornografii osłabia więzy małżeńskiej w przypadku kobiet bardziej, niż u mężczyzn.

Związek między narażeniem na brutalną pornografię a przemocą na randkach wśród uczniów 10. klasy szkół średnich (USA)

Rostad, Gittins-Stone, Huntington, Rizzo, Pearlman, Orchowski

2019, Archives of Sexual Behavior

 • Dziewczęta oglądające brutalną pornografię były ponad 1,5 razy bardziej narażone na formy przemocy na randkach,

Substytucja uczuć: wpływ konsumpcji pornografii na bliskie relacje

Hesse, Floyd

2019, Journal of Social and Personal Relationships

 • Ludzie samotni często korzystają z pornografii w celu zmniejszenia poczucia samotności i braku miłości w życiu. Paradoksalnie tworzą oni w ten sposób relacje paraspołeczne z postaciami przedstawionymi w pornografii, przez co pogłębiają swoje problemy.

Przewidywanie przemocy emocjonalnej wśród próby studentów

Spadine, Patterson, Brown, Nelon, Lanning, Johnson

2020, Journal of American College Health

 • Korzystanie z materiałów pornograficznych zwiększa ryzyko doświadczenia przemocy emocjonalnej o 17%
 • Z oglądaniem pornograficznych wiąże się mniejsze poczucie własnej wartości oraz więcej objawów depresyjnych

Badanie Thorn: Zrozumieć obrazy o charakterze jednoznacznie seksualnym, stworzone samodzielnie przez dzieci

Thorn, Benenson Strategy Group

2021, Thorn

 • Znaczna część dzieci i młodzieży uważa wysyłanie swoich nagich zdjęć innym za coś normalnego.
 • Jedna na pięć dziewczyn w wieku 13-17 lat deklaruje, że udostępniało swoje nagie zdjęcia innym.

Rozpowszechnienie, wzorce i samoocena skutków konsumpcji pornografii wśród polskich uczniów: badania przekrojowe

 Dwulit, Rzymski

2019, International Journal of Environmental Research and Public Health

 • Oglądający pornografię odnotowują zmianę w preferowanych przez siebie treściach pornograficznych, sięgając również po treści prezentujące seks osób o innej orientacji,
 • Co trzeci ankietowany czuł potrzebę obcowania z coraz bardziej skrajnymi formami pornografii, w tym zawierających przemoc.
 • Znaczna część badanych wskazywała, że przez oglądanie treści pornograficznych odczuwają mniejszą satysfakcję seksualną.
 • Respondenci odnotowywali negatywny wpływ pornografii na ich relacje.