Kategoria Badania

Przetwarzanie zdjęć pornograficznych zakłóca wydajność pamięci roboczej

Laier, Schulte, Marka

2013, Journal of Sex Research

 • Oglądanie pornografii internetowej łączy się z zaniedbaniem istotnych informacji o środowisku oraz niekorzystne podejmowanie decyzji przez człowieka (m.in. zaniedbywanie snu, zapominanie o spotkaniach)
 •  

Dopóki Porno nas nie rozłączy? Podłużne badanie korzystania z pornografii oraz rozwodu

Perry, Schleifer

2018, The Journal of Sex Research

 • Prawdopodobieństwo rozwodu u Amerykanów oglądających pornografię jest dwukrotnie wyższe.
 • Oglądanie pornografii osłabia więzy małżeńskiej w przypadku kobiet bardziej, niż u mężczyzn.

Mniej niż człowiek? Korzystanie z mediów, uprzedmiotowienie kobiet i akceptacja agresji seksualnej przez mężczyzn

Seabrook, Ward, Giaccardi

2019, Psychology of Violence

 • Konsumpcja pornografii wiąże się z większą akceptacja uprzedmiotowienia kobiet oraz akceptacją mitu o zgwałceniu (przekonania, że ofiary „proszą się” o zgwałcenie, lub do zgwałecenia nie doszło)

Związek między narażeniem na brutalną pornografię a przemocą na randkach wśród uczniów 10. klasy szkół średnich (USA)

Rostad, Gittins-Stone, Huntington, Rizzo, Pearlman, Orchowski

2019, Archives of Sexual Behavior

 • Dziewczęta oglądające brutalną pornografię były ponad 1,5 razy bardziej narażone na formy przemocy na randkach,

Substytucja uczuć: wpływ konsumpcji pornografii na bliskie relacje

Hesse, Floyd

2019, Journal of Social and Personal Relationships

 • Ludzie samotni często korzystają z pornografii w celu zmniejszenia poczucia samotności i braku miłości w życiu. Paradoksalnie tworzą oni w ten sposób relacje paraspołeczne z postaciami przedstawionymi w pornografii, przez co pogłębiają swoje problemy.

W dużej mierze to po prostu molestowanie” – młodzi ludzie i pornografia

Children’s Commisioner for England

2023, Children’s Commisioner for England

 • Co drugie brytyjskie dziecko widziało treści pornograficzne przed ukończeniem. 13 roku życia.
 • Połowa osób w wieku 18-21 lat stwierdziła, że doświadczyła aktu seksualnego z użyciem przemocy.
 • Wielu młodych ludzi zakłada, że dziewczęta oczekują lub lubią seks połączony z aktami przemocy takimi jak podduszanie oraz policzkowanie.

Analiza wyników badania dotyczącego treści intymnych publikowanych przez młodzież

NASK

2022, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

 • Wczesny kontakt z treściami o charakterze intymnym i pornograficznym może skutkować nieodwracalnymi skutkami w sferze psychiki i zachowania osób poszkodowanych.
 • 57% dziewcząt i 54% chłopców twierdzi, że ich znajomi przesyłają sobie nawzajem swoje własne nagie zdjęcia i filmy.

Przemoc na tle seksualnym jako scenariusz seksualny w głównym sorcie pornografii internetowej

Vera-Gray, McGlynn, Kureshi, Butterby

2021, The British Journal of Criminology

 • Jeden na osiem tytułów wyświetlanych użytkownikom po raz pierwszy na stronach głównych witryn pornograficznych opisuje aktywność seksualną stanowiąca przemoc seksualną.
 • Najczęstszą formą przemocy seksualnej była ta związana z uprawianiem seksu pomiędzy członkami rodziny (m.in. matka z synem, brat z siostrą)

Analiza zmian częstotliwości brutalnych zachowań w popularnych filmach pornograficznych publikowanych między 1995 a 2019 rokiem

Gola, Kowalewska, Szymczak

2019, Stowarzyszenie Twoja Sprawa

 • Rośnie trend brutalizacji stosunku płciowego przedstawianego w filmach pornograficznych. Elementy przemocy werbalnej i fizycznej wykierowane są najczęściej w kobiety.
 • W materiałach pornograficznych coraz częściej mamy do czynienia z uprzedmiotowieniem kobiet poprzez pozycje seksualne oraz zachowania obrażające je.
 • Największy wzrost zachowań przemocowych zaobserwowano w latach 2005-2008.