Korzystanie z pornografii, dwie formy dehumanizacji i agresja seksualna: postawy a zachowania

Autorzy: Zhou, Liu, Yan, Paul

2021, Communication Monographs

 • Korzystanie z pornografii wiąże się z animalistyczną oraz mechanistyczną dehumanizacją
  kobiet.
 • Mężczyźni częściej korzystający z pornografii, częściej również postrzegają kobiety jako osoby
  o ograniczonym umyśle, beznamiętne oraz zimne. Często przypominają one osobom
  uzależnionym roboty.
 • Korzystanie z pornografii może wiązać się z agresywnymi postawami i zachowaniami wobec
  kobiet.