Tag agresja seksualna

Mniej niż człowiek? Korzystanie z mediów, uprzedmiotowienie kobiet i akceptacja agresji seksualnej przez mężczyzn

Seabrook, Ward, Giaccardi

2019, Psychology of Violence

 • Konsumpcja pornografii wiąże się z większą akceptacja uprzedmiotowienia kobiet oraz akceptacją mitu o zgwałceniu (przekonania, że ofiary „proszą się” o zgwałcenie, lub do zgwałecenia nie doszło)

Związek między narażeniem na brutalną pornografię a przemocą na randkach wśród uczniów 10. klasy szkół średnich (USA)

Rostad, Gittins-Stone, Huntington, Rizzo, Pearlman, Orchowski

2019, Archives of Sexual Behavior

 • Dziewczęta oglądające brutalną pornografię były ponad 1,5 razy bardziej narażone na formy przemocy na randkach,

W dużej mierze to po prostu molestowanie” – młodzi ludzie i pornografia

Children’s Commisioner for England

2023, Children’s Commisioner for England

 • Co drugie brytyjskie dziecko widziało treści pornograficzne przed ukończeniem. 13 roku życia.
 • Połowa osób w wieku 18-21 lat stwierdziła, że doświadczyła aktu seksualnego z użyciem przemocy.
 • Wielu młodych ludzi zakłada, że dziewczęta oczekują lub lubią seks połączony z aktami przemocy takimi jak podduszanie oraz policzkowanie.

Przemoc na tle seksualnym jako scenariusz seksualny w głównym sorcie pornografii internetowej

Vera-Gray, McGlynn, Kureshi, Butterby

2021, The British Journal of Criminology

 • Jeden na osiem tytułów wyświetlanych użytkownikom po raz pierwszy na stronach głównych witryn pornograficznych opisuje aktywność seksualną stanowiąca przemoc seksualną.
 • Najczęstszą formą przemocy seksualnej była ta związana z uprawianiem seksu pomiędzy członkami rodziny (m.in. matka z synem, brat z siostrą)

Analiza zmian częstotliwości brutalnych zachowań w popularnych filmach pornograficznych publikowanych między 1995 a 2019 rokiem

Gola, Kowalewska, Szymczak

2019, Stowarzyszenie Twoja Sprawa

 • Rośnie trend brutalizacji stosunku płciowego przedstawianego w filmach pornograficznych. Elementy przemocy werbalnej i fizycznej wykierowane są najczęściej w kobiety.
 • W materiałach pornograficznych coraz częściej mamy do czynienia z uprzedmiotowieniem kobiet poprzez pozycje seksualne oraz zachowania obrażające je.
 • Największy wzrost zachowań przemocowych zaobserwowano w latach 2005-2008.

Różnorodne zachowania seksualne i wykorzystanie pornografii: wnioski z ogólnokrajowego reprezentatywnego badania prawdopodobieństwa przeprowadzonego wśród Amerykanów w wieku od 18 do 60 lat

Herbenick, Fu, Wright, Paul, Gradus, Bauer, Jones

2020, Journal of Sexual Medicine

 • Konsumpcja pornografii w istotny sposób powiązana jest z zaangażowaniem odbiorcy w agresywne zachowania seksualne, zarówno w roli agresora, jak i ofiary agresji.
 • Długotrwałe użytkowanie pornografii zwiększa prawdopodobieństwa stania się sprawcą lub ofiarą praktyk seksualnych z użyciem przemocy.

Wstępne wnioski z amerykańskiej próby prawdopodobieństw dotyczące narażenia nastolatków. Ekspozycja na pornografię, psychologia mediów i agresja seksualna

Wright, Paul, Herbenick

2021, Journal of Health Communicataion

 • Przekonanie nastoletnich użytkowników pornografii, że sceny z filmów porno są realistyczne, było istotnie powiązane z agresją seksualną.
 • Silniejszy poziom identyfikacji z aktorami pornograficznymi wiązał się u mężczyzn ze zwiększonym prawdopodobieństwem agresji seksualnej.

„W tym przemyśle, nie jesteś już człowiekiem”: badanie eksploracyjne doświadczeń kobiet w przemyśle pornograficznym w Szwecji

Donevan

2021, Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence

 • Wykorzystywanie seksualne jest powszechne w szwedzkiej branży pornograficznej.
 • Często kobiety wykorzystywane do produkcji filmów pornograficznych są do tego zmuszane przez sytuacje życiową, nie zawsze są to kwestie ekonomiczne.
 • Kobiety występujące w treściach pornograficznych często padają ofiarami nękania ze strony osób konsumujących pornografię.

Korzystanie z pornografii, dwie formy dehumanizacji i agresja seksualna: postawy a zachowania

Autorzy: Zhou, Liu, Yan, Paul

2021, Communication Monographs

 • Korzystanie z pornografii wiąże się z animalistyczną oraz mechanistyczną dehumanizacją
  kobiet.
 • Mężczyźni częściej korzystający z pornografii, częściej również postrzegają kobiety jako osoby
  o ograniczonym umyśle, beznamiętne oraz zimne. Często przypominają one osobom
  uzależnionym roboty.
 • Korzystanie z pornografii może wiązać się z agresywnymi postawami i zachowaniami wobec
  kobiet.