Mniej niż człowiek? Korzystanie z mediów, uprzedmiotowienie kobiet i akceptacja agresji seksualnej przez mężczyzn

Seabrook, Ward, Giaccardi

2019, Psychology of Violence

  • Konsumpcja pornografii wiąże się z większą akceptacja uprzedmiotowienia kobiet oraz akceptacją mitu o zgwałceniu (przekonania, że ofiary „proszą się” o zgwałcenie, lub do zgwałecenia nie doszło)