Ogólnopolskie badanie nałogów

Gola, Lewczuk, Woronowicz, Banaszek

2022, Predictwatch sp. z o.o.

  • 23% Polaków posiadających problemy z nałogami przyznaje się do uzależnienia od pornografii.
  • Uzależnienie od pornografii to trzeci najczęściej wskazywany przez mężczyzn nałóg w Polsce.