Tag uzależnienie

Ogólnopolskie badanie nałogów

Gola, Lewczuk, Woronowicz, Banaszek

2022, Predictwatch sp. z o.o.

 • 23% Polaków posiadających problemy z nałogami przyznaje się do uzależnienia od pornografii.
 • Uzależnienie od pornografii to trzeci najczęściej wskazywany przez mężczyzn nałóg w Polsce.

Ukryci we wstydzie: doświadczenia heteroseksualnych mężczyzn związane z samopostrzeganym problematycznym używaniem pornografii

Śniewski, Farvid 

2020, Psychlogy of Men & Masculinities

 • Korzystanie z pornografii wiąże się z poczuciem winy i wstydem wśród mężczyzn.
 • Pornografia osłabia poczucie autonomii mężczyzn.
 • Badani mężczyźni zauważyli, że treści pornograficzne spowodowały, ze mieli oni nierealistyczne oczekiwania co do seksu oraz kobiet, co negatywnie odbiło się na ich pożyciu seksualnym.

Dlaczego ludzie oglądają pornografię? Motywacyjne podstawy korzystania z pornografii

Bőthe, Tóth-Király, Bella, Potenza, Demetrovics, Orosz

2021, Psychology of Addictive Behaviors

 • Pornografia jest wykorzystywana przez jej odbiorców do redukcji stresu, choć w rzeczywistości może generować jeszcze większy stres.
 • Osoby, które w oglądaniu pornografii widzą ucieczkę przed stresem, emocjami, problemach życia codziennego są szczególnie narażone na uzależnienie.

Rozpowszechnienie, wzorce i samoocena skutków konsumpcji pornografii wśród polskich uczniów: badania przekrojowe

 Dwulit, Rzymski

2019, International Journal of Environmental Research and Public Health

 • Oglądający pornografię odnotowują zmianę w preferowanych przez siebie treściach pornograficznych, sięgając również po treści prezentujące seks osób o innej orientacji,
 • Co trzeci ankietowany czuł potrzebę obcowania z coraz bardziej skrajnymi formami pornografii, w tym zawierających przemoc.
 • Znaczna część badanych wskazywała, że przez oglądanie treści pornograficznych odczuwają mniejszą satysfakcję seksualną.
 • Respondenci odnotowywali negatywny wpływ pornografii na ich relacje.