Konsumpcja pornografii i satysfakcja seksualna, próba koreańska

Wright, Miezan, Sun

2019, Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications

  •        Regularna konsumpcja treści pornograficznych pogarsza satysfakcję seksualną zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

    ·         Osoby, które długotrwale oglądają pornografię mają większe problemy z zaspokojeniem seksualnym.