Tag dysfunkcje seksualne

Konsumpcja pornografii i satysfakcja seksualna, próba koreańska

Wright, Miezan, Sun

2019, Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications

 •        Regularna konsumpcja treści pornograficznych pogarsza satysfakcję seksualną zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

  ·         Osoby, które długotrwale oglądają pornografię mają większe problemy z zaspokojeniem seksualnym.

Różnorodne zachowania seksualne i wykorzystanie pornografii: wnioski z ogólnokrajowego reprezentatywnego badania prawdopodobieństwa przeprowadzonego wśród Amerykanów w wieku od 18 do 60 lat

Herbenick, Fu, Wright, Paul, Gradus, Bauer, Jones

2020, Journal of Sexual Medicine

 • Konsumpcja pornografii w istotny sposób powiązana jest z zaangażowaniem odbiorcy w agresywne zachowania seksualne, zarówno w roli agresora, jak i ofiary agresji.
 • Długotrwałe użytkowanie pornografii zwiększa prawdopodobieństwa stania się sprawcą lub ofiarą praktyk seksualnych z użyciem przemocy.

Ukryci we wstydzie: doświadczenia heteroseksualnych mężczyzn związane z samopostrzeganym problematycznym używaniem pornografii

Śniewski, Farvid 

2020, Psychlogy of Men & Masculinities

 • Korzystanie z pornografii wiąże się z poczuciem winy i wstydem wśród mężczyzn.
 • Pornografia osłabia poczucie autonomii mężczyzn.
 • Badani mężczyźni zauważyli, że treści pornograficzne spowodowały, ze mieli oni nierealistyczne oczekiwania co do seksu oraz kobiet, co negatywnie odbiło się na ich pożyciu seksualnym.

„Bez pornografii.. nie wiedziałbym połowy rzeczy, które wiem teraz”: jakościowe badanie wykorzystania pornografii na próbie młodzieży miejskiej, o niskich dochodach, czarnej i latynoskiej

Rothman, Kaczmarsky, Burke, Jansen, Baughman

2015, Journal of Sex Research

 • Nastolatkowie mają tendencję do zgłaszania, że pornografia jest normalną częścią ich życia.
 • Część nastoletnich użytkowników pornografii czuje presję, aby naśladować lub tworzyć pornografię podczas kontaktów seksualnych.

Rozpowszechnienie, wzorce i samoocena skutków konsumpcji pornografii wśród polskich uczniów: badania przekrojowe

 Dwulit, Rzymski

2019, International Journal of Environmental Research and Public Health

 • Oglądający pornografię odnotowują zmianę w preferowanych przez siebie treściach pornograficznych, sięgając również po treści prezentujące seks osób o innej orientacji,
 • Co trzeci ankietowany czuł potrzebę obcowania z coraz bardziej skrajnymi formami pornografii, w tym zawierających przemoc.
 • Znaczna część badanych wskazywała, że przez oglądanie treści pornograficznych odczuwają mniejszą satysfakcję seksualną.
 • Respondenci odnotowywali negatywny wpływ pornografii na ich relacje.