„Pornograficzne upijanie się” jako kluczowa cecha mężczyzn poszukujących leczenia z powodu kompulsywnych zachowań seksualnych: jakościowa i ilościowa ocena 10-tygodniowego dziennika.

Wordecha, Wilk, Kowalewska, Skorko, Łapiski, Gola

2018, Journal of Behavioral Addictions

  • Mężczyźni borykający się z uzależnieniem od pornografii borykają się również z uzależnieniem od masturbacji.
  • Osoby kompulsywnie korzystające z pornografii mają podwyższony poziom lęku.