Tag zdrowie psychiczne

Przetwarzanie zdjęć pornograficznych zakłóca wydajność pamięci roboczej

Laier, Schulte, Marka

2013, Journal of Sex Research

 • Oglądanie pornografii internetowej łączy się z zaniedbaniem istotnych informacji o środowisku oraz niekorzystne podejmowanie decyzji przez człowieka (m.in. zaniedbywanie snu, zapominanie o spotkaniach)
 •  

Substytucja uczuć: wpływ konsumpcji pornografii na bliskie relacje

Hesse, Floyd

2019, Journal of Social and Personal Relationships

 • Ludzie samotni często korzystają z pornografii w celu zmniejszenia poczucia samotności i braku miłości w życiu. Paradoksalnie tworzą oni w ten sposób relacje paraspołeczne z postaciami przedstawionymi w pornografii, przez co pogłębiają swoje problemy.

Analiza wyników badania dotyczącego treści intymnych publikowanych przez młodzież

NASK

2022, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

 • Wczesny kontakt z treściami o charakterze intymnym i pornograficznym może skutkować nieodwracalnymi skutkami w sferze psychiki i zachowania osób poszkodowanych.
 • 57% dziewcząt i 54% chłopców twierdzi, że ich znajomi przesyłają sobie nawzajem swoje własne nagie zdjęcia i filmy.

Przewidywanie przemocy emocjonalnej wśród próby studentów

Spadine, Patterson, Brown, Nelon, Lanning, Johnson

2020, Journal of American College Health

 • Korzystanie z materiałów pornograficznych zwiększa ryzyko doświadczenia przemocy emocjonalnej o 17%
 • Z oglądaniem pornograficznych wiąże się mniejsze poczucie własnej wartości oraz więcej objawów depresyjnych

Ukryci we wstydzie: doświadczenia heteroseksualnych mężczyzn związane z samopostrzeganym problematycznym używaniem pornografii

Śniewski, Farvid 

2020, Psychlogy of Men & Masculinities

 • Korzystanie z pornografii wiąże się z poczuciem winy i wstydem wśród mężczyzn.
 • Pornografia osłabia poczucie autonomii mężczyzn.
 • Badani mężczyźni zauważyli, że treści pornograficzne spowodowały, ze mieli oni nierealistyczne oczekiwania co do seksu oraz kobiet, co negatywnie odbiło się na ich pożyciu seksualnym.

Teoretyczne uwarunkowania praktycznego wykorzystania pornografii przez młodzież płci męskiej: ocena porównań podłużnych

Rousseau, Bőthe, Štulhofer

2021, The Journal of Sex Research

 • Korzystanie przez młodzież z pornografii w korelacji z depresją oraz impulsywnością może prowadzić do poważnych problemów z uzależnieniem od pornografii.

Dlaczego ludzie oglądają pornografię? Motywacyjne podstawy korzystania z pornografii

Bőthe, Tóth-Király, Bella, Potenza, Demetrovics, Orosz

2021, Psychology of Addictive Behaviors

 • Pornografia jest wykorzystywana przez jej odbiorców do redukcji stresu, choć w rzeczywistości może generować jeszcze większy stres.
 • Osoby, które w oglądaniu pornografii widzą ucieczkę przed stresem, emocjami, problemach życia codziennego są szczególnie narażone na uzależnienie.

„Pornograficzne upijanie się” jako kluczowa cecha mężczyzn poszukujących leczenia z powodu kompulsywnych zachowań seksualnych: jakościowa i ilościowa ocena 10-tygodniowego dziennika.

Wordecha, Wilk, Kowalewska, Skorko, Łapiski, Gola

2018, Journal of Behavioral Addictions

 • Mężczyźni borykający się z uzależnieniem od pornografii borykają się również z uzależnieniem od masturbacji.
 • Osoby kompulsywnie korzystające z pornografii mają podwyższony poziom lęku.