Przemoc na tle seksualnym jako scenariusz seksualny w głównym sorcie pornografii internetowej

Vera-Gray, McGlynn, Kureshi, Butterby

2021, The British Journal of Criminology

  • Jeden na osiem tytułów wyświetlanych użytkownikom po raz pierwszy na stronach głównych witryn pornograficznych opisuje aktywność seksualną stanowiąca przemoc seksualną.
  • Najczęstszą formą przemocy seksualnej była ta związana z uprawianiem seksu pomiędzy członkami rodziny (m.in. matka z synem, brat z siostrą)