Przetwarzanie zdjęć pornograficznych zakłóca wydajność pamięci roboczej

Laier, Schulte, Marka

2013, Journal of Sex Research

  • Oglądanie pornografii internetowej łączy się z zaniedbaniem istotnych informacji o środowisku oraz niekorzystne podejmowanie decyzji przez człowieka (m.in. zaniedbywanie snu, zapominanie o spotkaniach)
  •