„Bez pornografii.. nie wiedziałbym połowy rzeczy, które wiem teraz”: jakościowe badanie wykorzystania pornografii na próbie młodzieży miejskiej, o niskich dochodach, czarnej i latynoskiej

Rothman, Kaczmarsky, Burke, Jansen, Baughman

2015, Journal of Sex Research

  • Nastolatkowie mają tendencję do zgłaszania, że pornografia jest normalną częścią ich życia.
  • Część nastoletnich użytkowników pornografii czuje presję, aby naśladować lub tworzyć pornografię podczas kontaktów seksualnych.