Tag dzieci i młodzież

Związek między narażeniem na brutalną pornografię a przemocą na randkach wśród uczniów 10. klasy szkół średnich (USA)

Rostad, Gittins-Stone, Huntington, Rizzo, Pearlman, Orchowski

2019, Archives of Sexual Behavior

 • Dziewczęta oglądające brutalną pornografię były ponad 1,5 razy bardziej narażone na formy przemocy na randkach,

W dużej mierze to po prostu molestowanie” – młodzi ludzie i pornografia

Children’s Commisioner for England

2023, Children’s Commisioner for England

 • Co drugie brytyjskie dziecko widziało treści pornograficzne przed ukończeniem. 13 roku życia.
 • Połowa osób w wieku 18-21 lat stwierdziła, że doświadczyła aktu seksualnego z użyciem przemocy.
 • Wielu młodych ludzi zakłada, że dziewczęta oczekują lub lubią seks połączony z aktami przemocy takimi jak podduszanie oraz policzkowanie.

Analiza wyników badania dotyczącego treści intymnych publikowanych przez młodzież

NASK

2022, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

 • Wczesny kontakt z treściami o charakterze intymnym i pornograficznym może skutkować nieodwracalnymi skutkami w sferze psychiki i zachowania osób poszkodowanych.
 • 57% dziewcząt i 54% chłopców twierdzi, że ich znajomi przesyłają sobie nawzajem swoje własne nagie zdjęcia i filmy.

Przewidywanie przemocy emocjonalnej wśród próby studentów

Spadine, Patterson, Brown, Nelon, Lanning, Johnson

2020, Journal of American College Health

 • Korzystanie z materiałów pornograficznych zwiększa ryzyko doświadczenia przemocy emocjonalnej o 17%
 • Z oglądaniem pornograficznych wiąże się mniejsze poczucie własnej wartości oraz więcej objawów depresyjnych

Badanie Thorn: Zrozumieć obrazy o charakterze jednoznacznie seksualnym, stworzone samodzielnie przez dzieci

Thorn, Benenson Strategy Group

2021, Thorn

 • Znaczna część dzieci i młodzieży uważa wysyłanie swoich nagich zdjęć innym za coś normalnego.
 • Jedna na pięć dziewczyn w wieku 13-17 lat deklaruje, że udostępniało swoje nagie zdjęcia innym.

Teoretyczne uwarunkowania praktycznego wykorzystania pornografii przez młodzież płci męskiej: ocena porównań podłużnych

Rousseau, Bőthe, Štulhofer

2021, The Journal of Sex Research

 • Korzystanie przez młodzież z pornografii w korelacji z depresją oraz impulsywnością może prowadzić do poważnych problemów z uzależnieniem od pornografii.

Wstępne wnioski z amerykańskiej próby prawdopodobieństw dotyczące narażenia nastolatków. Ekspozycja na pornografię, psychologia mediów i agresja seksualna

Wright, Paul, Herbenick

2021, Journal of Health Communicataion

 • Przekonanie nastoletnich użytkowników pornografii, że sceny z filmów porno są realistyczne, było istotnie powiązane z agresją seksualną.
 • Silniejszy poziom identyfikacji z aktorami pornograficznymi wiązał się u mężczyzn ze zwiększonym prawdopodobieństwem agresji seksualnej.

Młodzi ludzie, pornografia i weryfikacja wieku

British Board of Film Classification

2020, British Board of Film Classification

 • Większość dzieci przed ukończeniem 13. roku życia ma kontakt z pornografią.
 • Najmłodsi respondenci badania wskazywali, że pierwszy kontakt z treściami pornograficznymi mieli w wieku 7 lat.
 • Osoby uważające, że posiadają skłonności homoseksualne lub biseksualne wskazały, że swoje preferencje seksualne poznało poprzez oglądanie pornografii.
 • Większość dzieci w wieku od 11 do 13 lat chciało, aby zablokowano im dostęp do pornografii w internecie.

„Bez pornografii.. nie wiedziałbym połowy rzeczy, które wiem teraz”: jakościowe badanie wykorzystania pornografii na próbie młodzieży miejskiej, o niskich dochodach, czarnej i latynoskiej

Rothman, Kaczmarsky, Burke, Jansen, Baughman

2015, Journal of Sex Research

 • Nastolatkowie mają tendencję do zgłaszania, że pornografia jest normalną częścią ich życia.
 • Część nastoletnich użytkowników pornografii czuje presję, aby naśladować lub tworzyć pornografię podczas kontaktów seksualnych.

Rozpowszechnienie, wzorce i samoocena skutków konsumpcji pornografii wśród polskich uczniów: badania przekrojowe

 Dwulit, Rzymski

2019, International Journal of Environmental Research and Public Health

 • Oglądający pornografię odnotowują zmianę w preferowanych przez siebie treściach pornograficznych, sięgając również po treści prezentujące seks osób o innej orientacji,
 • Co trzeci ankietowany czuł potrzebę obcowania z coraz bardziej skrajnymi formami pornografii, w tym zawierających przemoc.
 • Znaczna część badanych wskazywała, że przez oglądanie treści pornograficznych odczuwają mniejszą satysfakcję seksualną.
 • Respondenci odnotowywali negatywny wpływ pornografii na ich relacje.