Wstępne wnioski z amerykańskiej próby prawdopodobieństw dotyczące narażenia nastolatków. Ekspozycja na pornografię, psychologia mediów i agresja seksualna

Wright, Paul, Herbenick

2021, Journal of Health Communicataion

  • Przekonanie nastoletnich użytkowników pornografii, że sceny z filmów porno są realistyczne, było istotnie powiązane z agresją seksualną.
  • Silniejszy poziom identyfikacji z aktorami pornograficznymi wiązał się u mężczyzn ze zwiększonym prawdopodobieństwem agresji seksualnej.