Analiza zmian częstotliwości brutalnych zachowań w popularnych filmach pornograficznych publikowanych między 1995 a 2019 rokiem

Gola, Kowalewska, Szymczak

2019, Stowarzyszenie Twoja Sprawa

  • Rośnie trend brutalizacji stosunku płciowego przedstawianego w filmach pornograficznych. Elementy przemocy werbalnej i fizycznej wykierowane są najczęściej w kobiety.
  • W materiałach pornograficznych coraz częściej mamy do czynienia z uprzedmiotowieniem kobiet poprzez pozycje seksualne oraz zachowania obrażające je.
  • Największy wzrost zachowań przemocowych zaobserwowano w latach 2005-2008.