Tag uprzedmiotowienie

Analiza wyników badania dotyczącego treści intymnych publikowanych przez młodzież

NASK

2022, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

 • Wczesny kontakt z treściami o charakterze intymnym i pornograficznym może skutkować nieodwracalnymi skutkami w sferze psychiki i zachowania osób poszkodowanych.
 • 57% dziewcząt i 54% chłopców twierdzi, że ich znajomi przesyłają sobie nawzajem swoje własne nagie zdjęcia i filmy.

Analiza zmian częstotliwości brutalnych zachowań w popularnych filmach pornograficznych publikowanych między 1995 a 2019 rokiem

Gola, Kowalewska, Szymczak

2019, Stowarzyszenie Twoja Sprawa

 • Rośnie trend brutalizacji stosunku płciowego przedstawianego w filmach pornograficznych. Elementy przemocy werbalnej i fizycznej wykierowane są najczęściej w kobiety.
 • W materiałach pornograficznych coraz częściej mamy do czynienia z uprzedmiotowieniem kobiet poprzez pozycje seksualne oraz zachowania obrażające je.
 • Największy wzrost zachowań przemocowych zaobserwowano w latach 2005-2008.

Różnorodne zachowania seksualne i wykorzystanie pornografii: wnioski z ogólnokrajowego reprezentatywnego badania prawdopodobieństwa przeprowadzonego wśród Amerykanów w wieku od 18 do 60 lat

Herbenick, Fu, Wright, Paul, Gradus, Bauer, Jones

2020, Journal of Sexual Medicine

 • Konsumpcja pornografii w istotny sposób powiązana jest z zaangażowaniem odbiorcy w agresywne zachowania seksualne, zarówno w roli agresora, jak i ofiary agresji.
 • Długotrwałe użytkowanie pornografii zwiększa prawdopodobieństwa stania się sprawcą lub ofiarą praktyk seksualnych z użyciem przemocy.

Badanie Thorn: Zrozumieć obrazy o charakterze jednoznacznie seksualnym, stworzone samodzielnie przez dzieci

Thorn, Benenson Strategy Group

2021, Thorn

 • Znaczna część dzieci i młodzieży uważa wysyłanie swoich nagich zdjęć innym za coś normalnego.
 • Jedna na pięć dziewczyn w wieku 13-17 lat deklaruje, że udostępniało swoje nagie zdjęcia innym.

„W tym przemyśle, nie jesteś już człowiekiem”: badanie eksploracyjne doświadczeń kobiet w przemyśle pornograficznym w Szwecji

Donevan

2021, Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence

 • Wykorzystywanie seksualne jest powszechne w szwedzkiej branży pornograficznej.
 • Często kobiety wykorzystywane do produkcji filmów pornograficznych są do tego zmuszane przez sytuacje życiową, nie zawsze są to kwestie ekonomiczne.
 • Kobiety występujące w treściach pornograficznych często padają ofiarami nękania ze strony osób konsumujących pornografię.