Dlaczego ludzie oglądają pornografię? Motywacyjne podstawy korzystania z pornografii

Bőthe, Tóth-Király, Bella, Potenza, Demetrovics, Orosz

2021, Psychology of Addictive Behaviors

  • Pornografia jest wykorzystywana przez jej odbiorców do redukcji stresu, choć w rzeczywistości może generować jeszcze większy stres.
  • Osoby, które w oglądaniu pornografii widzą ucieczkę przed stresem, emocjami, problemach życia codziennego są szczególnie narażone na uzależnienie.