Substytucja uczuć: wpływ konsumpcji pornografii na bliskie relacje

Hesse, Floyd

2019, Journal of Social and Personal Relationships

  • Ludzie samotni często korzystają z pornografii w celu zmniejszenia poczucia samotności i braku miłości w życiu. Paradoksalnie tworzą oni w ten sposób relacje paraspołeczne z postaciami przedstawionymi w pornografii, przez co pogłębiają swoje problemy.