Teoretyczne uwarunkowania praktycznego wykorzystania pornografii przez młodzież płci męskiej: ocena porównań podłużnych

Rousseau, Bőthe, Štulhofer

2021, The Journal of Sex Research

  • Korzystanie przez młodzież z pornografii w korelacji z depresją oraz impulsywnością może prowadzić do poważnych problemów z uzależnieniem od pornografii.