Analiza wyników badania dotyczącego treści intymnych publikowanych przez młodzież

NASK

2022, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

  • Wczesny kontakt z treściami o charakterze intymnym i pornograficznym może skutkować nieodwracalnymi skutkami w sferze psychiki i zachowania osób poszkodowanych.
  • 57% dziewcząt i 54% chłopców twierdzi, że ich znajomi przesyłają sobie nawzajem swoje własne nagie zdjęcia i filmy.