Badanie Thorn: Zrozumieć obrazy o charakterze jednoznacznie seksualnym, stworzone samodzielnie przez dzieci

Thorn, Benenson Strategy Group

2021, Thorn

  • Znaczna część dzieci i młodzieży uważa wysyłanie swoich nagich zdjęć innym za coś normalnego.
  • Jedna na pięć dziewczyn w wieku 13-17 lat deklaruje, że udostępniało swoje nagie zdjęcia innym.