Przewidywanie przemocy emocjonalnej wśród próby studentów

Spadine, Patterson, Brown, Nelon, Lanning, Johnson

2020, Journal of American College Health

  • Korzystanie z materiałów pornograficznych zwiększa ryzyko doświadczenia przemocy emocjonalnej o 17%
  • Z oglądaniem pornograficznych wiąże się mniejsze poczucie własnej wartości oraz więcej objawów depresyjnych