Różnorodne zachowania seksualne i wykorzystanie pornografii: wnioski z ogólnokrajowego reprezentatywnego badania prawdopodobieństwa przeprowadzonego wśród Amerykanów w wieku od 18 do 60 lat

Herbenick, Fu, Wright, Paul, Gradus, Bauer, Jones

2020, Journal of Sexual Medicine

  • Konsumpcja pornografii w istotny sposób powiązana jest z zaangażowaniem odbiorcy w agresywne zachowania seksualne, zarówno w roli agresora, jak i ofiary agresji.
  • Długotrwałe użytkowanie pornografii zwiększa prawdopodobieństwa stania się sprawcą lub ofiarą praktyk seksualnych z użyciem przemocy.