Ukryci we wstydzie: doświadczenia heteroseksualnych mężczyzn związane z samopostrzeganym problematycznym używaniem pornografii

Śniewski, Farvid 

2020, Psychlogy of Men & Masculinities

  • Korzystanie z pornografii wiąże się z poczuciem winy i wstydem wśród mężczyzn.
  • Pornografia osłabia poczucie autonomii mężczyzn.
  • Badani mężczyźni zauważyli, że treści pornograficzne spowodowały, ze mieli oni nierealistyczne oczekiwania co do seksu oraz kobiet, co negatywnie odbiło się na ich pożyciu seksualnym.