Rozpowszechnienie, wzorce i samoocena skutków konsumpcji pornografii wśród polskich uczniów: badania przekrojowe

 Dwulit, Rzymski

2019, International Journal of Environmental Research and Public Health

  • Oglądający pornografię odnotowują zmianę w preferowanych przez siebie treściach pornograficznych, sięgając również po treści prezentujące seks osób o innej orientacji,
  • Co trzeci ankietowany czuł potrzebę obcowania z coraz bardziej skrajnymi formami pornografii, w tym zawierających przemoc.
  • Znaczna część badanych wskazywała, że przez oglądanie treści pornograficznych odczuwają mniejszą satysfakcję seksualną.
  • Respondenci odnotowywali negatywny wpływ pornografii na ich relacje.